Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne jednostki

Protokoły kontroli dostępne są w sekretariacie szkoły i księgowości.

 

Termin kontroli         Instytucja kontrolująca                         Cel kontroli

16.11.2017                  Powiatowa Stacja                          Ocena stanu sanitarnego szkoły

                                 Sanitano- Epidemiologiczna

                                             w Opolu

14-19.11.2018            Kuratorium Oświaty w Opolu             Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

13.05.2019                  OTKOWR  w Opolu                             Kontrola  realizacji "Programu  dla szkół"

24.05.2019                 Kuratorium Oświaty w Opolu              "Ocena zgodności z przepisami prawa funkcjonowania oddz. dwujęzycznych..."

03.06.2019                PSSE Opole                                          Program "Trzymaj formę"

24-27.01.2020         OTKOWR  w Opolu                             Kontrola  realizacji "Programu  dla szkół"

Wersja XML